Nut-Crucker Sendromu (Böbrek Toplardamarının Barsak Atardamarı Tarafından Baskıya Uğraması)

Hastalık ismini, sol böbrekte bulunan toplardamarı, bağırsak atardamarı ve aort damarı arasında tıpkı bir fındıkkıranın fındığı sıkıştırdığı gibi sıkıp baskı uygulaması sonucu, toplardamarın fonksiyonunu bozmasından alır. Daha çok genç ve zayıf kondisyondaki kadınlarda görülen hastalıkta, böbreklerdeki toplardamara kanı boşaltan, yumurtalık toplardamarı etkilenmektedir. Aynı şekilde erkeklerde ise testislerde bulunan toplardamar etkilenmekte olup, her iki durumda da karın bölgesinde varisler meydana gelmektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde sol testiste başlayan ağrıyı, testis çevresinde oluşan varisler ve varikosel takip etmektedir. Kadınlarda ağrılı adet görme ve karın ağrısı hastalığın en belirgin şikayetlerindendir. Bütün bunlara ek olarak da, hematüri (idrarda kan görülmesi), belin sol kısmında ve karın bölgesinde oluşan ağrı, idrarda yüksek miktarda protein bulunması belirtiler arasında sayılmaktadır.

Nasıl Teşhis Edilir?

Belin sol kısmında ve karnında ağrı şikayetiyle gelen hastalarda Nutcracker Sendromu olabileceği göz önünde bulundurularak doppler ultrason, bu yöntem de yetersiz kalırsa bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rözenans (MR) toplardamarın sıkıştığının fark edilmesinde kesin sonuçlar vermektedir. Ayrıca son 24 saat içerisinde alınan idrar örneklerinde görülen hematüri ve yüksek oranlardaki protein varlığı, Nutcracker Sendromu açısından teşhis konulmasında etkili yöntemlerdir. Bununla beraber karın bölgesindeki varislerin teşhis edilmesi açısından venografi (toplardamar anjiyografisi) yöntemine de başvurulabilmektedir.

Tedavide Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Klinik semptomlarda (belirtilerde) hafif seyreden hastalara genellikle bol su içmeleri, buna ek olarak da eğer çok zayıfsa kilo almaları tavsiye edilmektedir. Hormon ve ilaç tedavileri genellikle yeterli olsa da, hastaların şikayetleri yüksek seviyelerde olduğu zaman, böbrekteki fonksiyon bozukluğunu gidermek adına varis tedavisine başvurulmaktadır.

Bunun için sıkışıklık bulunan toplardamar içerisine yerleştirilen stent, genellikle yeterli olmakla birlikte kırılma riskini de bünyesinde barındırmaktadır. Bütün bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ameliyat kesin sonuç vermektedir. Yapılan operasyonla sol böbrek toplardamarı bağlı olduğu karın toplardamarından ayrılarak, daha aşağı bir seviyede tekrar dikilmektedir.